Information / Miljö /

Avfall


Tshirt.se är medlem i Repa
Vi sorterar allt vårt avfall. Vi återanvänder de flesta wellpappskartonger och skickar i samma kartong som vi fått inleveransen i. Vi är anslutna till Repa. Repa är vår lösning på producentansvar för förpackningar av plast, papper, och wellpapp.