Information / Miljö /

Miljöpolicy


Vi ska med vår verksamhet inom tryck på textila produkter ständigt förbättra oss så att vår miljöpåverkan blir så liten som möjligt. 

Vi ska söka efter tryckfärger och dess kringprodukter som är bättre ur miljö- och tryckteknisk synpunkt än de vi använder i dagsläget.

Vi ska sortera vårt avfall så att den negativa påverkan på miljön blir så liten som möjligt.

Vi ska följa de lagar som vi berörs av.

Vår miljöpolicy ska utgöra grunden för att fastställa och följa upp övergripande och detaljerade miljömål.

Miljöansvarig
Monica Johansson
monica@tshirt.se